Obec Občov - oficiální webové stránky obce Občov

Územní plán

01.04.2019 - ZKRÁCENÝ POSTUP POŘÍZENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBČOV

01.04.2019 - Výkres základního členění

01.04.2019 - Hlavní výkres

01.04.2019 - Výkres VPS 04

01.04.2019 - Výkres ZPF 04

01.04.2019 - Koordinační výkres 04