Obec Občov - oficiální webové stránky obce Občov

Úřední deska

14.08.2018 - Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

13.08.2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Zastupitelstva obce Občov

11.07.2018 - Oznámení o počtech podpisů na peticích pro Volby do zastupitelstva obce 5-6.10.2018

04.07.2018 - Oznámení o stanovení počtu zastupitelů

22.06.2018 - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Občov - 29.6.2018 v 19 hodin

04.06.2018 - Návrh závěrečného účtu za rok 2017

04.06.2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2017

02.05.2018 - Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Občov

12.04.2018 - Objízdná trasa obce Občov - návrh Šindler